КОНТАКТИ

Свържете се с нас

Берлин-Хеми/А. Менарини България ЕООД

бул. Цариградско шосе 90
София 1784

Тел. +359 2 454 0950
Факс: +359 2 454 0951

Изпратете ни съобщение